Persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Headway ApS, er det vigtigt at gøre dig bekendt med virksomhedernes politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

HEADWAY APS’ behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

HEADWAY APS behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag skal du følge den i opslaget anførte procedure for fremsendelse af ansøgning og du kan kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og virksomhedens håndtering af personoplysninger.

 

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til voelund@headwayit.com.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

 

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Headway ApS kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Indhentning af referencer

Da Headway ApS har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i virksomheden, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

 

Følsomme oplysninger

Headway ApS indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du dog til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

 

I visse tilfælde vil det være relevant at indhente straffeattest på en potentiel kommende medarbejder. I sådanne tilfælde vil du blive bedt om at medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

 

Headway ApS skal ikke bruge dit CPR nummer i forbindelse med modtagelse af en ansøgning, og beder dig om ikke at indeholde dette i de dokumenter du sender frem til os, ligeledes ikke i CV eller eksamensbeviser m.m.

 

Opbevaring af personoplysninger

 

Headway ApS opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. Headway ApS overholder gældende krav til at opretholde tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Headway ApS opbevarer desuden oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. HEADWAY APS kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Headway ApS opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Headway ApS har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Headway ApS har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, og maksimalt i en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Headway ApS, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

 

Rettigheder

I forbindelse med Headway ApS’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

-          Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Headway ApS behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse

-          Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger

-          Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante

-          Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling

-          Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).